12.14., péntek
Szilárda

Kifizetési csoport

A szakterületek vezető munkatársai:

Katona-Kiss Klaudia
KSZ kifizetési csoportvezető
Szombathelyi iroda - +36 94 509 350 Ügyfélszolgálat: +36 94 509 046 klaudia.kiss@westpa.hu

A Közreműködő Szervezet fő célja a Nyugat-dunántúli Operatív Programjának öt prioritása:

 • Regionális gazdaságfejlesztés
 • Turizmusfejlesztés
 • Városfejlesztés
 • Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése
 • Helyi és térségi közszolgáltatásk infrastrukturális fejlesztése 

keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokban foglaltak szerint.

Feladatok:

 1. részt vesz a Nyugat-dunántúli Operatív Program megvalósításában a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága és a szervezet között kötött megállapodásnak megfelelően: 
  - a pályázati kiírás tervezetének elkészítése a szaktárca bevonásával a ROP IH koordinációja mellett; 
  - pályázati kiírások és dokumentumok meghirdetése a megfelelő célcsoport elérését biztosítva; 
  - a projekt javaslatok befogadása, formai ellenőrzése; 
  - a projekt javaslatok tartalmi értékelése; 
  - a projekt kiválasztási folyamat szervezése; 
  - 50 millió forintot nem meghaladó, normatív jellegű támogatási döntések meghozatala; 
  - támogatási szerződések megkötése; 
  - biztosítéki szerződés megkötése nem szerződéses biztosítékok (pl. bankgarancia) elfogadása; 
  - támogatási szerződések módosítása; 
  - a támogatott projektek keretében lefolytatott közbeszerzések ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
  - projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése, projektek megvalósításának nyomon követése; 
  - előleg utalványozása a lebonyolítási számláról; 
  - lebonyolítási számla könyvelése; 
  - előleg kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; 
  - a kifizetési kérelmek ellenőrzése és jóváhagyása; 
  - a támogatás utalványozása a lebonyolítási számláról; 
  - forráslehívás összeállítása; 
  - hitelesítési jelentés összeállítása; 
  - helyszíni ellenőrzés elvégzése; 
  - szabálytalanságok kezelése; 
  - a projekt záráshoz kapcsolódó közreműködői feladatok ellátása; 
  - a bíráló bizottság titkársági feladatainak ellátása; 
  - fenntartási kötelezettségek ellenőrzése; 
  - követeléskezelés.
 2. ellátja a mindenkor hatályos Működési Kézikönyvben részletesen szabályozott, ROP IH által a közreműködő szervezeti egységre delegált feladatokat;
 3. rendszeres információt szolgáltat az Irányító Hatóság számára a feladatok végrehajtásáról és a végrehajtás módjáról, eszközeiről;
 4. beszámol az Irányító Hatóság számára a szervezeten belül kialakított és működtetett menedzsment és ellenőrzési rendszerekről, illetve az alkalmazott pályázatkezelési, végrehajtási eljárásokról és az ezekhez kapcsolódó belső szabályzókról;
 5. az Irányító Hatóság által előírt rendszerességgel információt szolgáltat az IH számára a végrehajtásban résztvevő szervezetek tevékenységének megítéléséhez szükséges mutatók teljesülésének nyomon követéséről;
 6. szakmai támogatást nyújt a hazai és a közösségi intézmények által végzett ellenőrzési tevékenységekhez;
 7. haladéktalanul tájékoztatja az Irányító Hatóságot az olyan esetleges szabálytalanságokról, amelyek a közösségi hozzájárulás csökkentéséhez vagy visszavonásához vezethetnek;
 8. haladéktalanul eljuttat minden a program végrehajtását, illetve az Irányító Hatóság felelősségi körébe tartozó tevékenységet érintő polgári jogi, büntetőjogi vagy közigazgatási eljárásra vonatkozó információt az Irányító Hatóság számára.

A Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti egységének részletes feladat, hatás- és jogkörét belső szabályozások tartalmazzák, különös tekintettel a Működési Kézikönyvre. 

Kifizetési csoport feladata:

 • kifizetések lebonyolítása,
 • forráslehívási igény, hitelesítési jelentés összeállítása, 
 • Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) projektszintű pénzügyi vonatkozású adatainak feltöltése, ellenőrzése,
 • irattározási feladatok ellátása.
 • Követeléskezeléssel kapcsolatos jogi feladatok koordinálása
 • Követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatok koordinálása

A szakterületek munkatársai:

Varga Beáta
junior pénzügyi menedzser és KSZ kifizetési menedzser
Szombathelyi iroda - +36 94 509 350 Ügyfélszolgálat: +36 94 509 046 beata.varga@westpa.hu

eseménynaptár

Projektzáró2015.07.16. 10:00

A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben című projekt zárórendezvénye.

További részletek
Átadás2015.06.26. 10:00

Az "AQUASANARIUM - szolgáltatásbővítés a Hotel Európa fit****superiorban" c. projekt ünnepélyes átadása.

További részletek

hírlevél